АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ КОРІВ ЗА МІКОТОКСИКОЗІВ

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
(جامعة الشيخ عبدالله البدري)
Abstract
У статті наведено результати досліджень щодо поширення акушерської та гінекологічної патології корів за ураження мікотоксинами кормів, зокрема зерна кукурудзи та кукурудзяного силосу. При цьому дослідження проводили у двох скотарських господарствах на коровах української чорно-рябої пороби віком 3-7 років. Метою досліджень було встановити кореляцію ураження кормів мікотоксинами, зокрема зеараленоном та дезоксиніваленолом резна кукурудзи та кукурузного силосу на відтворну здатність корів. На першому етапі визначали вміст мікотоксинів у кормах. В подальшому було проведено акушерсько-гінекологічну диспансеризацію. При цьому було використано клінічні методи досліджень. Було встановлено, що зеараленон як мікотоксин має естрогено подібну дію та сприяє винкненню патології яєчників, зокрема патологія яєчників у господарстві № 1 становила 26,0±1,47 голів, що склало 21,55%, а у господарстві № 2 – 22,75±0,85 голів (15,1%). При цьому, найбільша частка – 13 випадків у господарстві № 1 та 12 – у господарстві № 2 становили фолікулярні кісти, часті перегули, асинхронні та неповноцінні статеві цикли. В той же час патологія матки за дії дезоксиніваленолу розвивалися патологічні процеси в органах статевої системи, зокрема хронічний ендометрит та становив 22% та 27% у першому та другому господарстві, відповідно. При цьому ускладнювався перебіг транзитного періоду у корів, який характеризувався уповільненням інволюційних процесів в органіх статевої системи, що знижувало запліднюючу здатність корів. Так у корів 1 господарства запліднюваність від 1-го осіменіння склала 116±3,8 голів (14,5%), а другого 108±3,39 (21%). Крім того гінекологічна патологія у 1-му господарстві складала від 14,8 у 2021 році до 16,05% у 2020 році, а у 2-му господарстві аналогічний показник скаладав від 17,12% у 2021 році до 19,79% у 2020 році. Також через патологічні процеси в органах статевої системи діагностували багаторазові безрезультатні осіменіння, що суттєво знизило такий економічний показник як вихід телят на 100 корів. Цей показник у 1- господарстві протягом 4-х років склав 65,5±1,76 т/100 корів, а у другому – 71,5±1,04. Встановлено, що ураження мікотоксинами кормів для корів суттєво знижує відтворювальну здатність і завдає значних економічних збитків.
Description
Keywords
Citation
Collections